Een sportief land

Maar liefst één op de drie Nederlanders is lid van een sportvereniging. Jaarlijks verbruiken we samen miljoenen kilo’s aan sportkleding en -materialen. Wist je dat een groot deel van deze producten uiteindelijk via het restafval in de verbrandingsoven belandt? Het is tijd dat we hier verandering in gaan brengen!

Versleten sportmaterialen als grondstof voor nieuwe producten

Met ClubHub gaan we verspilling van mogelijke grondstoffen tegen. Dat doen we door oude sportmaterialen in te zamelen, te recyclen en opnieuw te gebruiken. Zo beperken we de uitstoot van CO2, verminderen we energieverbruik en besparen miljoenen liters water. ClubHub is het inzamelinitiatief dat de circulariteit binnen de sportwereld gaat versnellen. We plaatsen onze opvallende inzameldisplays op verenigingen en sportaccommodaties door het hele land! Daarnaast verzorgen we on-demand pick-ups, bijvoorbeeld bij shirtwissels en sportevents.

Hergebruik en recycling

De door ClubHub ingezamelde sportmaterialen en -kleding worden na inzameling zo duurzaam mogelijk hergebruikt of tot grondstoffen gerecycled. Sportmerken kunnen hier weer nieuwe, circulaire producten van maken. Van pionnen, hesjes of wedstrijdshirts tot circulaire boarding!

Circulariteit is als teamsport

Iedereen mag meedoen: Sportmerken, producenten, retailers en het bedrijfsleven sluiten aan als Vriend van ClubHub. Dankzij hun bijdrage kunnen er verenigingen worden aangesloten.
Verenigingen met duurzame ambities kunnen zich aanmelden als circulaire club, voor hen is deelname gratis. En iedere sportieve Nederlander mag oude sportkleding en materialen inleveren.

De gezamenlijke missie: een klimaatneutrale, 100% circulaire sportwereld!

EU Greendeal

We staan achter de doelstellingen van de EU Greendeal. Daarmee streven we naar een verminderde uitstoot broeikasgassen en economische groei zonder uitputting van grondstoffen.